84.3.7. Et regionalt naturgasselskabs mulighed for reklamevirksomhed ved indgåelse af kontrakt med en boldklub og en kendt fodboldspiller

16-11-1984

Indenrigsministeren har ved et svar af 16. november 1984 på et spørgsmål, stillet af et medlem af folketinget, tilsluttet sig en udtalelse af 29. oktober 1984 fra tilsynsrådet for et amt (tilsynsrådets j.nr. 1984-089-0-5-1).

Tilsynsrådet havde bl.a. udtalt, at naturgasselskabets formål var at afsætte naturgas inden for selskabets område i konkurrence med andre leverandører af energi, hvorfor det er lovligt, at selskabet afholder betydelige udgifter til reklame og anden markedsføring for naturgas i området, og at en med en boldklub indgået "sponsorkontrakt", der omfattede såvel klubbens professionelle afdeling som samtlige 1. hold i klubbens amatørafdeling, måtte anses for et led i denne både nødvendige og lovlige markedsføringsindsats for naturgas.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. november 1984 til Folketingets bureau
- 2. k.kt. j.nr. 1984/1111-77