84.3.9. Tandpleje for visse grupper af ældre

20-12-1984

Udtalt, at sygesikringsloven med dertil hørende bekendtgørelser må antages udtømmende at gøre op med, under hvilke former tandbehandling kan finde sted, hvor der ikke er andet særskilt retsgrundlag, jfr. f.eks. lov om børnetandpleje.

Indenrigsministeriets skrivelse af 20. december 1984 til tilsynsrådet for et amt
- 2. k.kt. j.nr. 1984/1110/7 3 og 3. s.kt. j.nr. 1984/5252/16-4