84.4.1. Tilsynsmyndighedens kompetence til at afgøre fortolkningsspørgsmål og tvister i kommunale fællesskaber

19-06-1984

Udtalt, at tilsynsmyndighedens kompetence til at afgøre uoverensstemmelser vedrørende fortolkningsspørgsmål i et kommunalt fællesskab er indskrænket til uoverensstemmelser vedrørende kommunalretlige forhold, uanset om der i fællesskabets vedtægter er en bestemmelse, der uden begrænsning giver tilsynsmyndigheden kompetence til at afgøre uoverensstemmelser mellem parterne eller mellem fællesskabet og en af parterne vedrørende fortolkning af vedtægten eller vedrørende fællesskabets drift eller opløsning.

Indenrigsministeriets skrivelse af 19. juni 1984 til Interessentskabet Reno-Nord
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1059-5