84.4.2. Tilsynsrådets beføjelser over for kommunale fællesskaber

31-10-1984

Udtalt, at tilsynsrådene over for Naturgas Syd - der er et kommunalt fællesskab bestående af primærkommunerne i Ribe, Sønderjyllands og Vejle amtskommuner – har de beføjelser, som efter den kommunale styrelseslov tilkommer de kommunale tilsynsmyndigheder, bortset fra de af tilsynsmyndighedens beføjelser, som efter § 14 i vedtægterne for Naturgas Syd er henlagt til Indenrigsministeriet.

Endvidere udtalt, at de involverede tilsynsråd må aftale, hvilket tilsynsråd der skal behandle en sag, når et kommunalt fællesskab omfatter flere tilsynsråds geografiske områder.

Indenrigsministeriets skrivelse af 31. oktober 1984 til tilsynsrådet for Sønderjyllands amt
- 2. k.kt. j.nr. 1984/111-77