84.8.3. Tilsynsmyndighedens kompetence ved privatretlige tvister

17-05-1984

Udtalt, at tilsynsrådet ingen beføjelser har til at afgøre privatretlige tvister mellem en kommunalbestyrelse og kommunens borgere.

Endvidere udtalt, at tilsynsrådet i alle sager, som behandles af rådet, kan vurdere, om der foreligger en ulovlig kommunal beslutning.

Endelig udtalt, at det specielt ved privatretlige tvister mellem en kommune og dens borgere er en betingelse for, at tilsynsrådet kan tage stilling til, om der foreligger en ulovlig kommunal beslutning, at rådet kan gøre dette, uden derved at tage stilling til den privatretlige tvist.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. maj 1984 til en borger
- 1. k.kt. j.nr. 1983/1070/1200-1