85.3.1. Bidrag til humanitære hjælpeaktioner

16-01-1985

Udtalt, at et kommunalt bidrag til humanitære hjælpeaktioner uden for landets grænser ikke kan anses for stridende mod kommunalretten under forudsætning af, at bidraget udbetales til en humanitær hjælpeorganisation, der sikrer, at hjælpen fordeles på upartisk vis og i overensstemmelse med det humanitære formål, samt under forudsætning af, at bidraget ydes uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse.

Indenrigsministeriets skrivelse af 16. januar 1985 til et byråd
- 2. k.kt., j.nr., 1984/112/1423-3