85.3.2. Kommunal garanti for kursus og kongrescenter

26-11-1985

Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan støtte etablering af hotelvirksomhed, medmindre det er en eksisterende virksomhed, der har afgørende erhvervs- eller turistmæssig betydning for kommunen.

I det foreliggende tilfælde udtalt, at der ikke lovligt kan stilles garanti for en del af kapitalen overfor indskydere af kapital i det aktieselskab, der skulle drive et kursus- og kongrescenter. En sådan støtte kan ikke ydes uanset kommunens oplysning om, at etablering af centret indebar en mulighed for at nedbringe en stor arbejdsløshed i kommunen - især blandt kvinder.

Indenrigsministeriets skrivelse af 26. november 1985 til et byråd
- 2. k.kt., j.nr. 1985/112/1600-6