85.5.3. Diæter til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der overværer økonomiudvalgets behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag

10-10-1985

Udtalt, at kommunalbestyrelsesmedlemmer, der efter bestemmelsen i § 20, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse overværer økonomiudvalgets afsluttende behandling af forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag, efter Indenrigsministeriets opfattelse oppebærer diæter herfor efter den kommunale styrelseslovs § 16, stk. 2.

Indenrigsministeriets skrivelse af 10. oktober 1985 til et byråd
- 1. k.kt., j.nr. 1985/1351/0613-2