85.8.1. Ansat i kommunal skatteforvaltning - bibeskæftigelse som revisor

10-06-1985

Udtalt, at indenrigsministeriet fortsat kan henholde sig til den generelle opfattelse, der er givet udtryk for i tidligere sager om den kommunale skatteforvaltnings ansattes bibeskæftigelse som revisorer (Indenrigsministeriets skrivelser af 20. juni 1974 og 10. juni 1975).

Efter disse to skrivelser var det i strid med bestemmelsen i § 15 i kommunens tjenestemandsvedtægt, at en ansat i kommunens skatteforvaltning i sin fritid udøvede revisionsvirksomhed. Det tilføjedes, at det måtte være uden betydning, om virksomheden udøvedes selvstændigt eller i medfør af en ansættelse hos en selvstændig revisor, ligesom det måtte være uden betydning, om virksomheden begrænsedes til klienter uden for den kommune, i hvis tjeneste, den pågældende var ansat.

Nu endvidere udtalt, at Indenrigsministeriet efter lovgivningen ikke er tillagt nogen kompetence vedrørende de for det kommunalt ansatte personale gældende ansættelsesvilkår, hvorfor ministeriet ikke fandt at kunne foretage sig videre i sagen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 10. juni 1985 til en forening
- 1. k.kt., j.nr.1983/1320-3