86.3.1. Et amtsråds mulighed for at optage partiindlæg i en pjece om amtskommunens budget

13-02-1986

Udtalt, at nogle indlæg fra amtsrådets partier i amtskommunes årlige redegørelse (en pjece) for indholdet af årsbudgettet og budgetoverslagene havde karakter af politiske udtalelser, der retter sig mod kommunalvalget.

Videre udtalt, at det faldt uden for kommunens opgave at yde støtte til publikationer med et sådant indhold. Det var i den forbindelse uden betydning, om alle de i kommunevalget deltagende lister havde haft mulighed for at bidrage til pjecen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. februar 1986 til folketingets bureau
- 2. k.kt. j.nr. 1985/1111-120