86.3.4. En primær- og amtskommunes mulighed for at tegne aktier i en genanvendelsesvirksomhed

01-05-1986

Udtalt, at det må betragtes som en lovlig kommunal opgave, at en primærkommune og en amtskommune gennem aktietegning medvirker til at sikre den størst mulige genanvendelse af affald med det formål, at forbruget af naturressourcer kan formindskes.


I den konkrete sag henviste Indenrigsministeriet til ministeriets skrivelse af 9. januar 1978 til Den kommunale momsfond, hvor ministeriet gav sin tilslutning til, at fonden tegnede aktier i en dengang oprettet virksomhed, der havde til opgave at undersøge mulighederne for at anvende affalds- og spildprodukter til papir- og papproduktion og tage stilling til en dansk produktion af avispapir baseret på genbrug.

Ved vurderingen blev der lagt vægt på, at der ikke ville ske nogen konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv, da virksomheden ville være den eneste af sin art i Danmark.


Indenrigsministeriets skrivelse af 1. maj 1986 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1986/1121/0900-6