86.3.5. En kommunes mulighed for at give kraftvarmekunder en prisgaranti

12-06-1986

Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan garantere over for kraftvarmekunder, at prisen for kraftvarme ikke overstiger 95 pct. af prisen for en tilsvarende mængde fyringsgas eller fuelolie, idet en sådan prisgaranti ville bryde mod princippet om, at udgifterne til den kommunale varmeforsyning - i hvert fald over en årrække - skal hvile i sig selv, og en fravigelse af dette almindelige princip kan ikke ske uden udtrykkelig lovhjemmel.

Indenrigsministeriets skrivelse af 12. juni 1986 til en kommunalbestyrelse
- 2. k.kt. j.nr. 1985/112/0304-2