86.8.3. Lejeaftale vedrørende bofællesskab

21-08-1986

Udtalt, at indgåelse af en lejeaftale om benyttelse af en ejendom til brug for et bofællesskab til personer med vidtgående fysisk og psykisk handicap henregnes til en kommunes låntagning i henhold til § 5, litra g, i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. december 1982 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. august 1986 til et byråd
- 1. ø. kt. j.nr.1986/1532/0316-2