86.8.4. Konvertering til udenlandske lån

10-09-1986

Udtalt, at en kommune kan påregne Indenrigsministeriets dispensation til at konvertere sine bestående indenlandske lån til nye udenlandske lån under forudsætning af, at afdragsperioden ikke forlænges, at provenuet af det nye lån ikke overstiger restgælden af det oprindelige lån, og at værdien af det ene års afdragsfrihed fragår i provenuet af det nye lån.

Indenrigsministeriets skrivelse af 10. september 1986 til et byråd
- 1. ø. kt. j.nr. 1986/1532/0301-1