87.1.10. Personaleudvalg for ansatte ved en kommunal trafikhavn

21-11-1987

Udtalt, at økonomiudvalget er personaleudvalg for en kommunal trafikhavn, hvis personalet er ansat i kommunen. Personer, der efter deres ansættelsesbrev er ansat ved havnevæsenet, hører derimod under havneudvalget som personaleudvalg.

Indenrigsministeriets skrivelse af 21. november 1987 til en kommunalbestyrelse
- 1.k.kt. j.nr. 1986/1072/0709-1