87.2.1. Proceduren vedrørende sagsoplysning og beslutning om habilitet

03-02-1987

Udtalt, at spørgsmålet om et medlems habilitet i en sag må forelægges for kommunalbestyrelsen, inden behandlingen af sagen påbegyndes, hvis et medlem selv - eller gennem borgmesteren - over for kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at han anser sig for inhabil.

Borgmesteren er ikke forpligtet til at søge de faktiske forhold nærmere belyst, og ej heller forpligtet til at støtte spørgsmålet til forhandling og afstemning, medmindre et medlem kræver dette.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. februar 1987 til en borgmester
- j. nr. 1. k.kt. 1986/1074/1611-1