87.3.2. Salg af kommunal know-how

19-06-1987

Udtalt, at et naturgasselskab efter Indenrigsministeriets opfattelse lovligt kan sælge know-how til udlandet og lovligt kan afholde udgifter til markedsføring af selskabets viden på naturgasområdet.

Videre generelt udtalt, at spørgsmålet om offentlige myndigheders salg af viden er relativt nyt, hvorfor retstilstanden på området ikke kan anses for endeligt afklaret.

Ifølge kommunalretlig praksis kan kommunerne som udgangspunkt ikke beskæftige sig med handel, håndværk og industri, men undtaget er dog produktion til eget forbrug, forsyning med elementære goder som vand, varme, gas osv. til borgerne samt salg af biproduktion fra kommunal produktion.

Når kommuner lovligt kan afsætte biproduktion, skyldes det, at hensynet til kommunernes økonomi her vejer tungere end hensynet til at undgå konkurrenceforvridning i forhold til det private erhvervsliv.

Viden - know-how - der produceres i et kommunalt system, har mange lighedspunkter med almindelig kommunal biproduktion og må derfor antages at kunne sælges og markedsføres på samme måde som biprodukter.

Indenrigsministeriets skrivelse af 19. juni 1987 til Energiministeriet
- 2. k.kt. j.nr. 1987/1136-1