87.3.4. Kommunernes opsigelse af samarbejdet med en virksomhed

03-12-1987

Udtalt, at det ikke er en kommunal, men en statslig opgave at tage stilling til udenrigspolitiske spørgsmål. Hvis en kommune derfor lovligt skal kunne begrunde opsigelse af et kontraktforhold med en virksomhed med tilkendegivelser, der indebærer en udenrigspolitisk stillingtagen, er lovhjemmel nødvendig. Da lov nr. 289 af 4. juni 1986 om forbud med handel med Den Sydafrikanske Republik og Namibia ikke indeholder den fornødne hjemmel, kan opsigelse af de omhandlede kontrakter ikke lovligt ske med den angivne begrundelse.

Indenrigsministeriets skrivelse af 3. december 1987 til et tilsynsråd
- 2. k.kt. j.nr. 1987/112/0305-2