87.3.5. Ydelse af rente- og afdragsfri lån til studerende

22-12-1987

Udtalt, at en kommune ikke lovligt kan yde studerende i længerevarende uddannelser rente- og afdragsfri lån i studietiden. Begrundelsen herfor er, at kommunale midler ifølge en almindelig retsgrundsætning ikke kan anvendes til forsørgelse af enkelte borgere, medmindre dette har direkte lovhjemmel. Dette gælder også, selv om der ikke lægges vægt på borgernes økonomiske forhold. Der er ikke i Socialministeriets eller i Undervisningsministeriets lovgivning hjemmel til at yde de omhandlede lån.

Indenrigsministeriets skrivelse af: 22. december 1987 til en kommunalbestyrelse
 - 2. k.kt. j.nr. 1986/112/1106-2