87.8.2. Vedrørende valg af tilforordnede vælgere (kombination af forholdstalsvalg med udpegelse i enighed)

13-08-1987

Udtalt, at der hverken efter folketingsvalgloven eller den kommunale styrelseslov er noget til hinder for, at et vist antal tilforordnede vælgere udpeges i enighed af kommunalbestyrelsen, mens de øvrige tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg.

Det er herved forudsat, at der i kommunalbestyrelsen er enighed om denne fremgangsmåde.

Indenrigsministeriets skrivelse af 13. august 1987 til en kommunalbestyrelse
- 1. k.kt. j.nr. 1987/4007-51