88.3.1. Kommunalt engagement i hotel- og restaurationsvirksomhed

14-01-1988

Udtalt generelt til et tilsynsråd om kommuners mulighed for engagement i hotel- og restaurationsvirksomhed, at det bl.a. på grund af konkurrencehensyn som udgangspunkt ikke er en kommunal opgave at eje og drive sådan virksomhed. Det er imidlertid anerkendt, at en kommune kan have en lovlig interesse i, at der som led i den nødvendige infrastruktur i et lokalt samfund findes overnatningsmuligheder. Dette formål kan som en undtagelse lovliggøre, at kommunen fx overtager et hotel, der er ved at lukke. Det er dog en betingelse, at der ikke findes andre overnatningsmuligheder i lokalsamfundet.

Kommunen kan imidlertid ikke selv drive hotelvirksomhed, hvorfor hotellet skal udlejes til markedsprisen.

I stedet for at købe det omhandlede hotel kan kommunen i en tilsvarende situation over for køberen yde garanti for, at hotellet kan indbringe en normal forrentning af den investerede kapital, idet risikoen her er den samme, som hvis kommunen selv overtog hotellet.

Endvidere udtalt, at en kommune som udgangspunkt heller ikke kan drive restaurationsvirksomhed. Dog kan etablering af en restauration knytte sig accessorisk til en i øvrigt lovlig kommunal opgave, således at kommunen alligevel lovligt kan eje den omhandlede restauration. Restaurationen skal imidlertid også udlejes på markedsvilkår. Også i disse situationer kan kommunen i stedet vælge at give garanti til en ejer for en normal forrentning af den investerede kapital i restaurationen, forudsat at restaurationen er udlejet til markedsprisen.

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. januar 1988 til et tilsynsråd
– 2. k.kt. 1987/112/0600-14