88.3.10. En kommunes støtte til private musikskoler

26-09-1988

Et tilsynsråd havde forespurgt Indenrigsministeriet, om en kommune lovligt kunne beslutte kun at yde støtte til en bestemt musikskole i kommunen og ikke til samtlige musikskoler i kommunen.

Indenrigsministeriet udtalte sig generelt om en kommunes muligheder for økonomisk engagement i musikskoler.

Indenrigsministeriets brev af 26. september 1988 til et tilsynsråd
- 2. k., j. nr. 1988/1130/0900-1