88.3.2. Kommunal formidling af kommercielle kontakter

17-02-1988

Udtalt, at det må anses for en lovlig kommunal opgave, at en kommune benytter sin status som kommune og sine udenlandske kontakter opnået herved, først og fremmest gennem kommunens venskabsbyer i udlandet, til at være kommunens erhvervsliv behjælpelig med at etablere kontakter til udenlandske samhandelspartnere.

Det er en betingelse for kommunens bistand, at denne står åben for alle de virksomheder i kommunen, der naturligt vil kunne komme i betragtning som samhandelspartnere.

Det er derimod ikke tilladt, at kommunen deltager aktivt i egentlige kontraktforhandlinger mellem danske virksomheder og udenlandske handelspartnere.

Videre udtalt, at det må anses for lovligt, at kommunen søger at få sine direkte udgifter ved formidlingen dækket. Indenrigsministeriet lægger i denne forbindelse vægt på, at kontaktformidling ikke er en opgave, som en kommune er forpligtet til at påtage sig.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. februar 1988 til et byråd
- 2. k.kt. j nr. 1987/112/1626-4