88.3.4. Kommunal lokaleudlejning til privates sammenkomster

27-07-1988

Udtalt generelt, at kommuner lovligt kan stille kommunale lokaler til rådighed for borgernes private sammenkomster, når blot kommunens omkostninger ved lokaleudlejningen dækkes således, at der ikke ydes tilskud til borgerne.

Endvidere udtalt i en konkret sag, at det er en forudsætning, at alle kommunens borgere har lige adgang til at leje de omhandlede lokaler. Lokalerne kan således ikke forbeholdes borgere, der ikke har adgang til egnede lokaler.

Indenrigsministeriets skrivelse af 27. juli 1988 til en forening
– 2. k.kt. j.nr. 1988/112/0301-3