89.3.2. Kommunal støtte til bevarelse af regnskoven

26-10-1989

Udtalt, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt alene kan varetage opgaver inden for den pågældende kommunes grænser.

Der er dog praksis for, at en kommune lovligt kan støtte humanitære projekter uden for landets grænser - selv om dette umiddelbart ikke kan anses for en kommunal opgave - under forudsætning af, at bidraget ydes uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse.

Indenrigsministeriet finder, at kommunal støtte til bevarelse af regnskoven vil kunne sidestilles med humanitær støtte. Under hensyn hertil, samt til at der er tale om helt ubetydelige beløb - ca. 10 øre pr. indbygger - findes kommunalt tilskud til bevarelse af regnskoven ikke at være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Det er dog en betingelse for beslutningens lovlighed, at støtten ydes uden nogen form for udenrigspolitisk meningstilkendegivelse.

Indenrigsministeriets skrivelse af 26. oktober 1989 til en kommunalbestyrelse
- 2. k.kt. j.nr. 1989/1129/0300-2