89.4.1. Tilsynsmyndighedens godkendelse af kommunale fællesskabers engagement i selskaber

06-07-1989

Udtalt, at en bestemmelse i et kommunalt fællesskabs vedtægter om, at fællesskabet alene eller i samarbejde med andre virksomheder og organisationer kan stifte og helt eller delvist eje aktie- og anpartsselskaber, hvis formål står i naturlig forbindelse med fællesskabets formål, efter sin generelle formulering var for vidtgående, idet denne formålsangivelse også kunne omfatte aktiviteter, som kommuner ikke lovligt ville kunne varetage.

Endvidere udtalt, at det i vedtægterne skal anføres, at etablering af selskaber samt beslutning om køb og salg af aktie- og anpartsbeviser skal godkendes af tilsynsrådet. Ved tilsynsrådets godkendelse af fællesskabets konkrete engagement i selskaber må rådet særligt påse, at selskabets formål er i overensstemmelse med formål, som kommunerne og det kommunale fællesskab kan varetage.

Tilføjet, at en egentlig godkendelse af vedtægterne ikke vil være påkrævet, men at tilsynsrådet i forbindelse med godkendelse af fællesskabets engagement i et selskab må betinge sig, at der ikke foretages væsentlige ændringer i selskabets vedtægter uden tilsynsrådets samtykke.

Indenrigsministeriets skrivelse af 6. juli 1989 til et tilsynsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1989/1059-6