90.1.5. Om omkonstituering af udvalgene efter en ændring i sammensætning af de stående udvalg

26-01-1990

Indenrigsministeriet udtalte, at ændringen i sammensætningen af de faste udvalg - som Københavns Kommune i henhold til kommunens dagældende styrelsesvedtægt og kommunens magistrat ordning anvendte - medførte, at der skulle foretages en omkonstituering af udvalgene med en ny samlet opgørelse af pladserne.

Indenrigsministeriets skrivelse af 26. januar 1990 til en borgerrepræsentation
- 1.k.kt., j.nr. 1988/1040/0100-1