90.3.3. Salg af kommunal jord

28-08-1990

Udtalt, at kommunernes dispositioner i forbindelse med køb, byggemodning og salg af byggegrunde alene* er reguleret af almindelige kommunalretlige grundsætninger, herunder reglerne om at kommuner ikke uden lovhjemmel må yde tilskud til enkeltpersoner, og at kommunerne skal handle økonomisk forsvarligt.

At kommunerne ikke må yde tilskud til enkeltpersoner medfører, at kommunale byggegrunde som udgangspunkt skal sælges til den højest opnåelige pris (markedsprisen), selvom kostprisen er lavere end markedsprisen. Er markedsprisen lavere end kostprisen - f.eks. på grund af faldende ejendomspriser - vil det ikke være ulovligt, at kommunen sælger med tab.

Kravet om, at kommunen skal handle økonomisk forsvarligt betyder, at kommunen ikke lovligt kan opkøbe grunde, som den ikke har udsigt til at kunne videresælge uden tab, ligesom det ikke vil være lovligt at byggemodne grunde, når det må forudses, at de til byggemodningen anvendte udgifter ikke vil kunne inddækkes ved salg.

Indenrigsministerens skrivelse af 28. august 1990 til et medlem af Folketinget
- 2. k.kt. j.nr. 1990/1113-11


* Jf. dog nu § 68 i lov om kommunernes styrelse om salg af kommunal ejendom (indsat ved lov nr. 385 af 6. juni 1991) .