90.7.1. Vedrørende eventuel dækningsafgift af ejendomme, der både anvendes til hotel og til kursusvirksomhed

14-09-1990

Udtalt, at dækningsafgiftsspørgsmålet ved blandet benyttelse af en ejendom som hotel (afgiftspligtigt formål) og kursusvirksomhed (ikke-afgiftspligtigt formål) efter ministeriets opfattelse må afgøres ud fra, om det dækningsafgiftspligtige formål må anses for at være hovedformålet. Dette må bero på en samlet bedømmelse, hvori en evt. opdeling af virksomhedens regnskab på de forskellige formål vil være et væsentligt moment. Hvis anvendelsen til dækningsafgiftspligtigt formål må anses for hovedformålet, er ejendommen dækningsafgiftspligtig i sin helhed.

Indenrigsministeriets skrivelse af 14. september 1990 til et byråd
- 2. ø. kt. j.nr. 1437-9/1990