90.8.1. Ophævelse af beslutning om forflyttelse af en chauffør

17-01-1990

Ophævet en beslutning, der samme dag var truffet af bestyrelsen for et trafikselskab, om forflyttelse af en chauffør fra ét driftsområde til et andet driftsområde.

Henvist til, at en offentlig myndighed ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne ikke er medlem af en forening eller af en bestemt forening, jf. § 2 i lov nr. 285 af 9. juni 1982 om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold. En sådan afskedigelse vil tillige være i strid med den i forvaltningsretten gældende lighedsgrundsætning. En forflyttelse af en medarbejder vil ligeledes kunne være i strid med den almindeligt gældende lighedsgrundsætning, hvis forflyttelsen er begrundet i, at den ansatte har udmeldt sig af en fagforening, idet den ansattes organisationsmæssige tilhørsforhold er den offentlige arbejdsgiver uvedkommende.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse var bestyrelsens beslutning om at forflytte chaufføren begrundet i det forhold, at den pågældende havde udmeldt sig af SID og indmeldt sig i Kristelig Fagforening. Den ret, som trafikselskabet har til at lede og fordele arbejdet, var herved benyttet til at varetage uvedkommende hensyn. Indenrigsministeriet bemærkede i denne forbindelse, at det forhold, at der ved chaufførens fremmøde på sit hidtidige tjenestested var blevet iværksat arbejdsnedlæggelser blandt chaufførerne, ikke medførte, at beslutningen om forflyttelse var lovlig.

Indenrigsministeriets skrivelse af 17. januar 1990 til bestyrelsen for et trafikselskab - 1. k.kt. j.nr. 1989/1079/1700-5