90.8.4. Vedrørende ydelse af tillæg af lokallønspuljen

23-03-1990

Udtalt, at ydelse af tillæg af lokallønspuljen - som al anden aflønning - må ske for arbejde, der udføres i (amts)kommunens tjeneste.

Varetagelse af hverv som tillidsrepræsentant, samarbejdsudvalgsmedlem eller arbejdsgruppemedlem som repræsentant for en faglig organisation kan derfor ikke i sig selv danne grundlag for ydelse af tillæg af lokallønspuljen. Det forhold, at en person varetager sådanne hverv, vil dog på den anden side ikke udelukke den pågældende fra at modtage tillæg af lokallønspuljen, hvis der i øvrigt efter formålet med puljen er grundlag herfor.

Efter Indenrigsministeriets opfattelse vil det derfor være ulovligt at yde tillæg af lokallønspuljen til ansatte med henvisning til de hverv, som de pågældende varetager som fagforeningsrepræsentanter, idet der herved vil være tale om varetagelse af uvedkommende hensyn.

Indenrigsministeriets skrivelse af 23. marts 1990 til et amtsråd
- 1. k.kt. j.nr. 1988/1002-1