93.1.1. Udvalgsmedlemmers ret til at få udleveret materiale, hvortil der henvises i en indstilling

04-02-1993

Udtalt, at et udvalg ikke kan behandle og vedtage en indstilling, som bygger på et bilag, der henviser til en nærmere specifikation eller aftale, uden at alle udvalgsmedlemmerne har adgang til den omhandlede specifikation eller aftale.

I den foreliggende sag skulle økonomiudvalget træffe beslutning om indstilling af budgetforslag til amtsrådets 1. behandling. På økonomiudvalgets møde blev der omdelt to bilag, hvorefter et udvalgsmedlem efter en nærmere gennemgang af bilagene anmodede om at få udleveret en manglende specifikation. Ifølge det oplyste, blev medlemmets anmodning ikke imødekommet under henvisning til, at materialet først skulle godkendes af de øvrige partiers "bagland".

På baggrund heraf udtalt, at ethvert medlem af økonomiudvalget havde krav på at få udleveret den nævnte specifikation, uanset at specifikationen var en del af en politisk aftale vedrørende budgetforslaget.

Indenrigsministeriets brev af 4. februar 1993 til et amtsrådsmedlem
- 1. k.kt. J.nr. 1992/1070/035-1