93.1.5. Om indkaldelse af stedfortræder for en sømand

10-09-1993

Indenrigsministeren oplyste i et svar på et folketingsspørgsmål, at der efter gældende regler ikke var mulighed for at indkalde en stedfortræder for en sømand, der sejlede i 14 dage og var hjemme i 14 dage, og derfor ikke kunne deltage i det kommunale arbejde, når vedkommende var til søs.

Indenrigsministerens besvarelse den 10. september 1993 af spørgsmål nr. S 1386 stillet af et medlem af Folketinget
- 1.k., j. nr. 1993-10150-9