93.3.5. En idrætsforenings udvidelse og benyttelse af kommunens stadion

08-11-1993

Indenrigsministeriet udtalte sig om lovligheden af en aftale mellem en kommune og en idrætsforening, der var organiseret som et aktieselskab, om idrætsforeningens udvidelse og benyttelse af det kommunen tilhørende stadion.

Indenrigsministeriet udtalte sig endvidere blandt andet om, hvorvidt kommunens borgmester havde været inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af aftalen som følge af borgmesterens medlemskab af foreningen af idrætsforeningens venner.

Indenrigsministeriets brev af 8. november 1993 til to kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 2. k., j. nr. 1992/1130/153-1