93.8.13. Om en kommunalbestyrelses mulighed for i tilfælde, hvor en skyldner skifter arbejdsplads, og kommunen fremsender begæring om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn til en ny arbejdsgiver, at opkræve nyt gebyr.

28-10-1993

Indenrigsministeriet har udtalt, at det følger af gebyrlovens § 2, stk. 3, (lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og morarenter for visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner), at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for tilsigelser til udlægsforretninger og begæringer om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v. Gebyret efter gebyrlovens § 2, stk. 3, kan højst udgøre 200 kr., jf. gebyrlovens § 2, stk. 4.

Som anført af kommunen kan det forhold, at en skyldner skifter arbejdsplads, før det beløb, for hvilket der er fremsat begæring om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v., nødvendiggøre, at der fremsendes begæring om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v. for samme krav til en ny arbejdsgiver.

Da gebyrer i henhold til gebyrlovens § 2, stk. 3, er at betragte som ekspeditionsgebyrer for fremsendelse af begæringer om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn m.v. eller for tilsigelser til udlægsforretninger, er ministeriet enigt med kommunen i, at gebyr kan opkræves hver gang, det er påkrævet at fremsende begæring om indeholdelse eller tilbageholdelse i løn til en arbejdsgiver, uanset om begæring for samme beløb er fremsendt til skyldnerens tidligere arbejdsgiver.

Se Indenrigsministeriets brev af 28. oktober 1993 til en kommune
– 2.k.kt. J.nr. 1993/1170-9