93.8.2. Om anvendelsen af kommunevåben

02-03-1993

Udtalt, at en kommune må være berettiget til at tillade foreninger, institutioner el. lign. med hjemsted i kommunen at benytte kommunens våben i forbindelse med foreningens navn. Derimod er en kommune efter Indenrigsministeriets opfattelse ikke berettiget til at tillade erhvervsdrivende eller sammenslutninger heraf at benytte kommunens våben i forbindelse med udøvelsen af privat erhvervsvirksomhed.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet således ikke, at et byråd lovligt kunne tillade en handelsstandsforening at anvende kommunens våben.

Indenrigsministeriets brev af 2. marts 1993 til et byråd
- 1. k.kt. J.nr. 1992/1920/569-1