93.8.6. Om aktindsigt i dokumenter, der udleveres til en amtskommunes revisionsfirma

02-09-1993

Udtalt, at en amtskommunes revisionsfirma ikke er eller kan betragtes som et organ i amtskommunen eller en del af denne, men er en privat virksomhed, der er uafhængig af amtskommunen. Referater som indeholdt en gengivelse af en amtskommunes samtaler og møder, og som var blevet udleveret til amtskommunens revisionsfirma, havde således mistet deres status som interne arbejdsdokumenter og var derfor ikke omfattet af offentlighedslovens § 7.

Udtrykket "'andre organer" i offentlighedslovens § 7, nr. 3, omfatter de organer - foruden kommunalbestyrelsen og de stående udvalg - der efter den kommunale styrelseslov har afgørelseskompetence, dvs. kommunalbestyrelsens formand, næstformanden, når denne fungerer som formand, og i kommuner med magistratordning magistraten og/eller enkelte magistratsmedlemmer (rådmænd). Udtrykket omfatter endvidere også brevveksling med afdelinger, der alene udfører faktisk forvaltningsvirksomhed, såsom f.eks. brevveksling mellem et sygehus og det pågældende sygehusudvalg, jf. den kommenterede offentlighedslov ved John Vogter, 1992, side 151, pkt. 4.

Indenrigsministeriets brev af 2. september 1993 til en journalist
- 4. k.kt. J.nr. 1992/122/015-11