94.1.6. Om de nye regler om lokaludvalg

16-02-1994

Indenrigsministeriet redegjorde i sin besvarelse af spørgsmål 1-17 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 175 bag lov nr. 286 af 27. april 1994 om ændring af lov om kommunernes styrelse bl.a. for følgende forhold:

-  om, hvorfor den nye hjemmel i styrelseslovens § 65 d vedr. lokaludvalg ikke var foreslået indsat i den københavnske styrelseslov (spørgsmål 5) 

-  om lokaludvalgenes høringsret (spørgsmål 6) 

-  om direkte valg til lokaludvalg (spørgsmål 7) 

-  om, hvilke forhold Indenrigsministeriet ville påse i forbindelse med godkendelse af regulativet for lokaludvalg med selvstændige beføjelser (spørgsmål 8)

-  om lokaludvalgsmedlemmernes rettigheder (spørgsmål 9 - 11)

-  om mødeoffentlighed i lokaludvalgene (spørgsmål 12)

-  om lokaludvalgenes adgang til delegation (spørgsmål 13 og 14)

-  om vederlæggelse af lokaludvalgsmedlemmer (spørgsmål 15)

-  om mindsteantallet af medlemmer i et lokaludvalg (spørgsmål 16)

-  om administrativ betjening af lokaludvalget (spørgsmål 17).

Indenrigsministerens besvarelse den 16. februar 1994 af spørgsmål 1-17 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 175 bag lov nr. 286 af 27. april 1994, FT 1993-94,
- 1. k., j. nr. 1993/1000-4