94.3.1. Om en kommunes mulighed for at yde tilskud til børnepasning

11-01-1994

Udtalt, at Indenrigsministeriet er mest tilbøjelig til at være enig med Socialministeriet i, at bistandsloven udtømmende regulerer kommunernes muligheder for at yde tilskud til børnepasningsordninger, således at der ikke ved siden af reglerne i bistandsloven består en adgang for kommunerne til med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne at yde tilskud til børnepasning.

Spørgsmålet er dog ikke utvivlsomt.

I den konkrete sag fandt Indenrigsministeriet ikke grundlag for at udtale, at et tilsynsråds beslutning om ikke at gribe ind overfor en kommunes tilskud til nogle forældreforeninger, var ulovlig under hensyn til, at der hersker tvivl såvel med hensyn til spørgsmålet om bistandslovens betydning for lovligheden af en kommunes tilskud til børnepasningsordninger, der ikke er omfattet af loven, som med hensyn til den nærmere afgrænsning af, hvilke aktiviteter, der i givet fald ikke kan støttes.

Indenrigsministeriets brev af 11. januar 1994 til Folketingets Ombudsmand
- 2. k.kt. j.nr. 1993/1120/819-1