94.3.6. Om hvorvidt selskabet varetager aktiviteter, der ligger uden for de opgaver som kommuner kan varetage eller uden for selskabets formål

23-12-1994