94.8.6. De generelle betingelser efter gebyrloven for opkrævning af gebyr for rykkerskrivelser

21-01-1994

Justitsministeriet havde anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse vedrørende bl.a. hjemlen for kommuners opkrævning af rykkergebyr.

Indenrigsministeriet udtalte bl.a., at betingelserne for, at en kommunalbestyrelse for en given ydelse kunne træffe beslutning om opkrævning af gebyrer ved udsendelse af erindringsskrivelser i henhold til gebyrloven var, at der ikke i den øvrige lovgivning var fastsat særlige regler om opkrævning af gebyrer ved udsendelse af erindringsskrivelser, at der var tale om en ydelse, der blev opkrævet eller inddrevet af kommunen, og at den omhandlede ydelse i lovgivningen var tillagt udpantningsret.

En kommune ville følgelig i henhold til gebyrloven kunne opkræve gebyr på højst 200 kr. (ved lov nr. 1093 af 27. december 1997 ændret til 250 kr.) for udsendelse af erindringsskrivelser ved for sen betaling for deltagelse i undervisningen på en kommunal musikskole, såfremt der ikke i anden lovgivning var fastsat særlige regler om opkrævning af gebyr for erindringsskrivelser om en sådan ydelse, og såfremt ydelsen var tillagt udpantningsret i lovgivningen.

Indenrigsministeriets brev af 21. januar 1994 til Justitsministeriet
- 2.k.kt., j. nr. 1993/1171/421-1