95.1.3. Lovlig indkaldelse af medlemmerne til kommunalbestyrelsesmøde

02-05-1995

Udtalt, at der ikke i styrelsesloven er stillet formkrav til borgmesterens indkaldelse af medlemmerne til kommunalbestyrelsesmøder. Da hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem er et borgerligt ombud, og medlemmerne har mødepligt, må der dog stilles forholdsvis strenge krav til indkaldelsen. Indkaldelse kan ske mundtligt, men indkaldelsen skal tilgå alle medlemmerne direkte. Det må herudover kræves, at indkaldelsen er endelig.

Det vil således ikke være en lovlig indkaldelse, at borgmesteren på et økonomiudvalgsmøde meddeler, at der eventuelt vil blive afholdt kommunalbestyrelsesmøde en bestemt dag. Endvidere bemærket, at økonomiudvalgsmedlemmerne ikke vil være forpligtede til at videregive en sådan meddelelse.

Hvis medlemmer af kommunalbestyrelsen ikke har været lovligt indkaldt, og medlemmerne ikke alligevel møder, vil det efter omstændighederne kunne medføre, at de beslutninger, der træffes på mødet, bliver ugyldige.

Indenrigsministeriets brev af 2. maj 1995 til Folketingets Kommunaludvalg
- 1. k.kt. j.nr. 1995/10151-20