95.1.9. Medlemmets adgang til at anvende eller videregive de oplysninger, medlemmet har modtaget gennem sagsindsigt

29-03-1995

Indenrigsministeren udtalte sig i en folketingsbesvarelse sig om de foreslåede regler om sagsindsigt, jf. spørgsmål nr. 5 og 6 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 167 bag lov nr. 380 af 14. juni 1995. 

Der gjaldt ikke andre begrænsninger i et kommunalbestyrelsesmedlems adgang til at anvende eller videregive de oplysninger, medlemmet havde indhentet ved benyttelse af retten til sagsindsigt, end hvad der fulgte af lovgivningen om tavshedspligt. Ethvert kommunalbestyrelsesmedlem kunne derfor med denne begrænsning offentligt citere information, der var indhentet ved benyttelse af retten til sagsindsigt. (spørgsmål nr. 5) 

Borgmesteren havde mulighed for at begrænse retten til sagsindsigt i de tilfælde, der er nævnt i § 9, stk. 3. Bestemmelsen var udtømmende. Uden for de i § 9, stk. 3 nævnte tilfælde kunne der ikke ske begrænsninger eller opstilles betingelser. (spørgsmål nr. 6).

Videregivelse af ikke-fortrolige oplysninger i et internt dokument krævede ikke borgmesterens tilladelse, og retten til sagsindsigt kunne ikke gøres betinget af, at videregivelse alene måtte finde sted med en sådan tilladelse. (spørgsmål nr. 6 med henvisning til spørgsmål nr. 5).  

Indenrigsministerens besvarelse den 29. marts 1995 af spørgsmål nr. 5 og 6 fra Folketingets Kommunaludvalg til lovforslag nr. L 167 bag lov nr. 380 af 14. juni 1995
- 1. k., j. nr. 1994-1000-7