96.1.2. Om et kommunalbestyrelsesmedlems skift af kandidatliste i løbet af valgperioden

13-03-1996

Udtalt, at der hverken efter den kommunale valglov eller den kommunale styrelseslov er noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem i valgperiodens løb skifter fra en i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste til en anden i kommunalbestyrelsen repræsenteret kandidatliste eller eventuelt vælger status som løsgænger (uden for partierne). Der er heller ikke noget til hinder for, at et kommunalbestyrelsesmedlem anmelder, at vedkommende for fremtiden, alene eller eventuelt sammen med andre medlemmer, repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke opnåede valg eller ikke deltog ved det senest afholdte valg til kommunalbestyrelsen.

Det beror imidlertid på kommunalbestyrelsens afgørelse, hvorvidt et medlems meddelelse om, at vedkommende for fremtiden repræsenterer et parti eller en kandidatliste, der ikke allerede er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, skal have den virkning, at dette skal angives i "alle sædvanlige sammenhænge", herunder i Vejviseren, beslutningsprotokollen m.v.

Endvidere udtalt, at spørgsmålet om, hvorvidt andres ret til et bestemt partinavn eller en bestemt listebetegnelse vil blive krænket ved, at det pågældende partinavn eller den pågældende listebetegnelse angives i forbindelse med et medlem i "alle sædvanlige sammenhænge", er af privatretlig karakter, og at det derfor ikke tilkommer Indenrigsministeriet at udtale sig om dette spørgsmål.

Indenrigsministeriets brev af 13. marts 1996 til et byråd
- 1. k.kt. j.nr. 1995/1073/208-1