96.3.14. Om en kommune lovligt til en subsidieret pris kan udleje eller bortforpagte fast ejendom til private eller foreninger, som bedriver erhvervsvirksomhed i konkurrence med andre private virksomheder

07-03-1996