96.3.28. Om lovligheden af en beslutning om først at undlade at anlægge retssag og senere at anlægge retssag mod en bank, der havde stillet en garanti

20-03-1996

Indenrigsministeriet udtalte sig om lovligheden af en kommunalbestyrelses beslutninger om først at undlade at anlægge retssag og senere at anlægge retssag mod en bank, der havde stillet en garanti.

Indenrigsministeriets brev af 20. marts 1996 til et kommunalbestyrelsesmedlem
- 2. k., j. nr. 1995/1120/433-1