96.3.32. Spørgsmål vedrørende provenu ved salg af aktier i et elforsyningsselskab

20-11-1996

Indenrigsministeren besvarede et folketingsspørgsmål om, hvorvidt provenuet ved salg af aktier eller andele i et elforsyningsselskab skulle gå til forbrugerne eller kommunen.

Indenrigsministeren redegjorde for, om der kommunalretligt var noget til hinder for en kommunes salg af sine aktier i et elforsyningsaktieselskab, om elforsyningslovens regler om elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse, for det kommunalretlige hvile i sig selv-princip og for, om dette princip gjaldt for elforsyningsvirksomheder, der var organiseret i ikke-kommunalt regi.

Indenrigsministerens besvarelse den 20. november 1996 af spørgsmål nr. S 465 og S 466 fra et folketingsmedlem
- 2.k., j. nr. 1996/1110/37-2