96.3.35. Om balancen mellem en forsyningsvirksomheds indtægter og udgifter

22-08-1996

Indenrigsministeren redegjorde i sin besvarelse af et folketingsspørgsmål for balancen mellem en forsyningsvirksomheds indtægter og udgifter, jf. hvile i sig selv-princippet, for adgangen til i visse tilfælde at budgettere med et overskud for forsyningsvirksomheden og for fastsættelsen af forbrugernes bidrag til forsyningsvirksomhed. 

Indenrigsministerens besvarelse af 22. august 1996 af spørgsmål nr. S 3332 stillet af et folketingsmedlem
- 2.k., j. nr. 1996/1113-51