96.3.36. Anbefalinger til de kommunale råd om at undgå bybuskonflikter og lignende konflikter

14-02-1996

I anledning af afslutningen af en langvarig bybus-konflikt i Esbjerg Kommune (Ri-Bus konflikten) udsendte indenrigsministeren efter drøftelse med de kommunale organisationer nogle anbefalinger til de kommunale råd om, hvorledes man ved kommende udliciteringer kunne undgå konflikter af samme karakter fremover. 

Indenrigsministeriets brev af 14. februar 1996 til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd
- 2. kommunekontor, j.nr. 1995/1139-31