97.3.21. Om kommunens opførelse af en tennisbane med henblik på overdragelse til en tennisklub

09-07-1997

Det pågældende kontor i Indenrigsministeriet udtalte sig om, hvorvidt en kommune lovligt kunne påtage sig bygherreansvaret for opførelsen af en tennisbane med henblik på overdragelse til en tennisklub, og hvorvidt en anden kommune lovligt kunne medvirke til anlæg af et museumsbyggeri for en selvejende institution (Vikingeskibshallen). Kontoret udtalte sig ikke om spørgsmålet om, hvorvidt den første kommune kunne få momsrefusion i forbindelse med anlægget af tennisbanen, idet kontoret dog oplyste, at tvivlsspørgsmål om, hvilke beløb der efter momsudligningsordningen kunne anmeldes til refusion, dog afgjordes endeligt af indenrigsministeren.

Et brev af 9. juli 1997 fra et kontor til et andet i Indenrigsministeriet
- 2. k., j. nr. 1997/1110/343-1